Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Verksamhetsledningsssystem

Verksamhetsledningssystemet, där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerade, utgör ledningens verktyg för effektiv styrning av alla affärskritiska moment och därmed styrning mot mål- uppfyllelse av affärsplanen.

Varför?
Ett väl fungerande verksamhetsledningssystem är en systematisering av företagets processer och rutiner, och skall ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Hur?
Vi medverkar i utformandet av verksamhetsledningssystemet genom att:
- analysera utgångsläge och behov
- lägga upp mål och strategi
- ta ansvar för samordning av process- och rutinbeskrivningar
- medverka vid implementeringen
- ansvarar för att tillämpliga standardkrav uppfylls
Resultatet blir ett verksamhetsledningssystem för företagsövergripande styrning med relevanta verktyg i vardagen, där tillämningen sker inom ramen för befintlig organisation.

Referenser
Lambertsson Maskin, Stockholm
Innoscandia, Växjö
Projekt Helsingekusten, Söderhamn

Tillbaka