Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Utveckling av inköpsverksamheten

Effektivisering av inköpsverksamheten är en av de mest resultatstärkande åtgärder ett företag kan genomföra.

Varför?
Det ständigt ökade fokuset på kostnadssidan gör inköpsverksamheten till ett av de mest affärskritiska momenten dagens företag. Ofta tas inte inköpsbeslut på oväldiga grunder eller så saknas överblick över möjliga leverantörer. Slutligen är påfallande ofta förhandlingsförmågan bristande.

Hur?
Våra tjänster utgörs av kompetent och objektivt stöd till ledningen och/eller stöd till befintlig inköpsorganisation i form av aktiv operativ medverkan. Vi gör en genomgång av inköpsfunktionen i företaget. Analysen leder fram till om den optimalt understödjer affärsplan. Vidare om den drivs systematiskt, om man arbetar med relevant leverantörsurval samt vilken kompetensgrad som råder vid förhandling och avtalstecknande samt uppföljning och revideringar.

Tillbaka