Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Rådgivning och analyser

Många beslut fattas med begränsad tillgång till information och under stor tidspress där konsekvenser sällan kan överblickas. Vi utför interna och omvärldsanalyser med konsekvensbeskrivningar och förslag till handlingsplaner

Varför?
Det är ofta svårt att inom den egna befintliga organisationen, p å grund av tids- och/eller kompetensbrist genomföra kvalificerade analyser i form av t ex marknadslläge, kundnöjdhet, nyetableringar, konsekvenser av upp- and downsizing, produktions-eller organisationsoptimering, ekonomistyrning med mera.

Hur?
Vi utgår från en genomgång av uppdraget. Vi genomför det genom en kombination av ansvarig konsults kunskap, erfarenhet och vedertagna analysinstrument. Vi rapporterar i form och omfattning som uppdraget kräver.

Referenser
Lämnas i anslutning till potentiella uppdrag beroende på analysområde.

Tillbaka