Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Processledning

Vi medverkar som processledare vid större eller mindre förändringar i företagets förnyelse-arbete med fokus på delaktighet och resultat.

Varför?
Förändringstakten är idag hög i de flesta företag. Parallellt med löpande verksamhet skall utvecklings- och förnyelsearbete genomföras. Då krävs oftast en utifrån kommande katalysator och processledare för att nå fram till högt ställda resultatmål med hög delaktigt och bibehållet engagemang hos personalen. Vi har lång erfarenhet av att, i nära samverkan med ledningen, driva den typen av processer.

Hur?
Vi arbetar utifrån följande handlingsmodell: - Analys
- Processmål - handlingsplan
- Beslut
- Genomförande
- Avstämningar
- Korrigeringar
- Uppföljningbr> - Dokumentation

Referenser
Peab Sverige AB, Stockholm
Fresh AB, Gemla
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna

Tillbaka