Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Partnering

Vid infrastrukturprojekt och större byggprojekt finns ofta en önska att arbeta i ett partnering-förhållande. Vi medverkar till en aktiv partneringprocess, även inom ramen för LOU. Vi tillhandahåller också erfaren partnering-samordnare under projektets gång.

Varför?
- Banverks- och Vägverksprojekt blir ofta 20-30% dyrare än anbud.
- De 50 största entreprenadföretagen i Sverige redovisar i princip ingen vinst i entreprenaddelen.
- Slutsats: Två förlorare i varje projekt.
- Resultat: Felfokusering för att rädda egen organisation.
Genom partneringprocessen optimeras de i projektet tillgängliga resurserna i syfte att åstadkomma en friktionsfri produktion och minimering av avvikelsekostnader.

Hur?
Som partneringsamordnare leder vi partneringprocessen genom en arbetsmetodik som innefattar följande:
- Analys av förfrågningsunderlag och kontrakt
- Riskanalyser
- Utarbetande av indikatorer - metoder - mätetal
- Genomförande av partneringseminarier
- Korrigerande åtgärder
- Kontinuerlig uppföljning under projektets gång
- Avslutsanalys

Referenser
Tranebergsbron, Stockholm
Ombyggnad E4 Rotebro - Upplands Väsby
Projektering Nynäshamnsvägen
Ombyggnad av järnvägsviadukt, Mölnbo
Totalförvaltning Akelius fastigheter, Helsingborg

Tillbaka