Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |
MG Consulting är ett nätverk av erfarna "proffs" med
omfattande erfarenhet från verkställande uppdrag.

I våra tidigare anställningar har vi ofta funnit att det är
svårt att engagera konsulter med handlingskraft. Dessa
konsulter är i många fall välutbilda men saknar verklig
erfarenhet som verkställande chef inom de områden man
verkar. Bäst erfarenhet har vi fått när vi anlitat före detta
chefer med gedigen erfarenhet.

Nu finns hjälpen - MG Consulting!
Vi är ett företag osm specialiserat oss på att vara en stödjande
funktion för företagsledningar.

MG Consulting består av kompetenta och mycket erfarna före
detta chefer inom verkställande ledning, ekonomi, marknad,
inköp, personal och produktion.
Samtliga har dessutom en stor erfarenhet av att arbeta
konsultativ bas och har i flera fall drivit egna företag.

Bakom varje medarbetare finns MG Consultings samlade
kompetens vilket gör att våra kunder kan känna verkligt
stöd med oss som partner.

Våra medarbetare är, oavsett kompetensområde, kunniga
och engagerade i kundernas situation och unika behov.
Vi strävar alltid efter att vara aktiva problemlösare och
resultatinriktade genomförare.

Vi arbetar inte utifrån egna koncept.
Undantaget när det gäller styrning av uppdragen
Vår erfarenhet är nämligen att unika kundbehov sällan
låter sig lösas genom färdiga koncept eller mallar.
Vi arbetar med inom näringslivet vedertagna begrepp
och affärsmodeller och följer fortlöpande forskning och
utveckling inom respektive kompetensområde.

När kompetensen inte finns i huset


Mer än en konsult