Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Chefspartner

Vid situationer där behoven går långt utanför löpande verksamhet, eller för chefer med utvecklingskapacitet men i avsaknad av erfarenhet, tillför vi rutin och insatser i stödjande, avlastande och utvecklande syfte med tydliga ansvars-, resultat- och tidsavgräns- ningar.

Varför?
Det är svårt att driva utvecklingsprojekt och samtidigt sköta den löpande verksamheten eller att som ny chef etablera sin egen profil utan att det löpande arbetet blir lidande. Den traditionella lösningen är då att engagera konsultstöd för utvecklingsbehoven. Resultatet blir då ofta brist på legitimitet och verkligt genomslag.

Hur?
Vi vänder på begreppen och erbjuder erfaren chefspartner vars arbete inriktas på den löpande verksamheten för frigörande av ordinarie chefs kapacitet för utvecklingsarbete eller ”inskolning” i ny chefsroll.
I uppdragsavtalet regleras hur ordinarie chef skall återintegreras i den löpande verksamheten.

Referenser
Lämnas i anslutning till potentiella uppdrag beroende på kompetensområde.

Tillbaka