Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Chef att hyra

Vi tar över det operativa ansvaret vid akuta chefsvakanser, eller när verksamheten skapar oklara chefsförhållanden under överblickbar tid.
I samband med ägarskiften som innebär ominriktning av företagets verksamhet kan ett led i handlingsplanen vara ett hyra den verkställande ledningen.
Lösningen är omedelbar, förutsägbar i tid, omfattning kostnader och resultat.

Varför?
Vid olycksfall eller planerade chefsförändringar som måste genomföras med omedelbar verkan krävs ofta tillgång till kompetenta chefer med snabbare tillgänglighet än resultatet av en normal rekryteringsprocess.
Trenden i näringslivet går mot ägande genom olika investment- och riskkapitalbolag med omstrukturering, turn around och avveckling på medellång sikt som affärsmodell. I dessa och liknande fall är den optimala lösningen ofta en inhyrd erfaren chef med tydligt uppdrag avgränsat i tiden.

Hur?
Uppdraget föregås av en noggrann systematiserad snabb genomgång av åtagande, förväntat resultat, ansvarsförhållanden, tidsperspektiv och eventuella avgränsningar.
Uppdrag tecknas i normalfallet inom områdena:
- verkställande ledning
- ekonomi
- inköp - marknad
- administration
- personal
I uppdraget kan ingå medverkan vid rekrytering av ordinarie befattningshavare

Tillbaka