Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Välkommen till MG Consulting

Partneringledare

En ny befattning håller på att växa fram inom
bygg- och anläggningsbranschen, Partnering-
eller Samverkansledaren. Detta har sin grund
i att allt fler beställare, likaväl som entrepre-
nörer, har insett vikten av att kompetensen
hos båda parter behövs för att ett projekt skall
bli framgångsrikt. När FIA (Förnyelse I
Anläggningsbranschen) presenterade sitt
slutdokument om Utökad Samverkan i april
2006 blev detta ytterligare incitament för
branschen. FIA Dokument (PDF)

Då behövs också en extern professionell
partneringledare för att säkerställa att
processerna verkligen leder fram till förtroende,
ärlighet och öppenhet mellan parterna och där-
också ökad lönsamhet och tidseffektivtet .

Consellsor erbjuder branschens kanske mest
erfarna partnering- och samverkansledare.

Arbeta hos oss

Vi behöver fler kompetenta med- arbetare, med kunnighet och erfarenhet av bygg- och anlägg- ningsbranschen.

Är Du idag t ex ensamkonsult och vill komma in i ett expansivt företag med projekt över hela landet, så hör av dig på telefon eller via mail (kontaktsidan).

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt
Nyhetsbrev

Aktuellt